β-catenin

 1. Calphostin C(HB0160)

  Description:

  Potent, selective PKC inhibitor. Also antagonizes the Tcf/β-catenin complex

  Purity :

  >98%

  Calphostin C
  Pack: Price: Qty:
  100μg
  $160
  1mg
  $800
 2. FH 535(HB0288)

  Description:

  Wnt/β-catenin inhibitor and PPARγ/δ antagonist.

  Purity :

  >99%

  FH 535
  Pack: Price: Qty:
  50mg
  $352
 3. ICG 001(HB0331)

  Description:

  Selective, competitive inhibitor of β-catenin/CBP interaction

  Purity :

  >98%

  ICG 001
  Pack: Price: Qty:
  10mg
  $162
 4. IWP 2(HB0344)

  Description:

  Potent Wnt pathway inhibitor and PORCN inhibitor. Suppresses R1 ESC self-renewal.

  Purity :

  >98%

  IWP 2
  Pack: Price: Qty:
  25mg
  $247
 5. IWP 4(HB3066)

  Description:

  Potent Wnt/β-catenin signaling inhibitor. Induces cardiomyocyte differentiation of hESCs and iPSCs.

  Purity :

  >98%

  IWP 4
  Pack: Price: Qty:
  25mg
  $367
 6. PNU 74654(HB0528)

  Description:

  β-catenin inhibitor. Wnt pathway inhibitor.

  Purity :

  >99%

  PNU 74654
  Pack: Price: Qty:
  50mg
  $394
 7. TAK 715(HB0599)

  Description:

  Potent, p-38 MAP kinase inhibitor. Wnt/β-catenin signaling inhibitor.

  Purity :

  >99%

  TAK 715
  Pack: Price: Qty:
  10mg
  $146
  50mg
  $584
 8. WIKI4(HB0657)

  Description:

  Potent tankyrase inhibitor. Wnt signaling inhibitor.

  Purity :

  >98%

  WIKI4
  Pack: Price: Qty:
  5mg
  $61
  25mg
  $244